trysilknut.com © 2008                    

 

Tradisjoner

Runnom

Et særtrekk ved runnomen er mange korte danser som hver består i at parene først danser framover og deretter veksler med "rettsnu" og "vrangsnu" som det passer dem. Etter hver dans svinges jenta rundt og gutten gir en klapp på hånden som takk for dansen. Mellom hver slik dans promenerer paret uten musikk.
I den tredelte takten var første slaget stutt. Dette var typisk i nordre del av Trysil. 


I søre og vestre del var musikken noe kvassere med lengre ener. Dansen ble også brukt ved stabbdans i bryllup. Opprinnelsen til navnet kan komme fra dette: Man danset rundt om stabben - runnom  stabben. En annen mulighet er: Hver dans ble avsluttet med å danse rundt – runnom .Utøvere i laget har flere gode resultater blant annet i Landskappleiker. Mest kjent er Sissel og John Peder Hatten (bilde over logo på toppen av siden). 
 

Bjønndans

Dette er en av de eldste dansetradisjoner i vårt distrikt. Dansen ble utført etter at jegerne hadde felt bjørn. Dansen  ble utført nærmest i rituell form. En av jegerne sang og markerte takten med en stokk. Danserne gikk ned på alle fire hvor bare hender og tær berørte underlaget. De danset så to og to hopp med sola i første verset og andre veien i det andre. Hele tiden skulle kroppen være strak. Dansen regnes som den eneste igjenværende rituelle dans i Norden. Dansen brukes ofte til framvisning. Bjønndansen ble i 1997 valgt til Trysil Kommunes kulturminne. Bildet under: Laget med bjønndans under et HF-stevne.

Halling

 

Halling har lange tradisjoner i Trysil og var vanlig i midten av forrige århundre. Senere ble den mindre brukt. Fra 1973 og utover har lausen fått stort oppsving gjennom TKDS. I alt har mange ti-talls personer lært dansen i vårt lag. Flere utøvere i laget har gode resultater i bl.a. Landskappleiker.
Martin Myhr har vunnet klasse A i Landskappleiken og regnes for å være en av landets aller beste dansere (bilde til høyre).

 

 

 

Sangleker

Vårt distrikt er et av de rikeste i landet innen denne tradisjonen. Ringmorro ble bl. a. brukt i "skumringstimen" og der små og store møttes. Blir nå brukt av barneringen i TKDS.

Til høyre: Voksne sammen med barnegruppa.

 

 

 

 

 

Johan Elgshøen (1853 - 1926) regnes som hovedkilde  til musikken som ble brukt til runnom. Gjennom han kan en 
trekke ubrutte linjer både bakover  til starten av 
attenhundretallet og fremover til vår tid. Det finnes lydopptak av han fra 1922 (voksrull).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Myhr
er med i danseekompaniet Frikar som kom til finale i TV2´s nasjonale konkurranse Norske talenter. Klikk uner for å:
Se deres finaleinnslag her