trysilknut.com © 2008                    

          St

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING FOR TRYSIL-KNUT DANS- OG SPELMANNSLAG 2011

  

Styret

Styret har i meldingsåret bestått av følgende:

Leder:                         John Peder Hatten

Sekretær:                    Kristin Lauritzen

Kasserer:                    Tove Eggen Jota

Styremedlem:             Veronika Johnsen

Styremedlem:             Heidi Vinther Christensen

1. varamedlem:           Vidar Bjørseth

2. varamedlem:           Cimo Schmidt

 

Revisorer har vært      Hans Nor og Reidar Støa.

 

Medlemmer

Etter våre lister høsten 2011 har laget 70 medlemmer, fordelt på 50 voksne og 20 barn/ungdom.

 (Tallene for 2010 var 58 voksne og 18 barn/ ungdom)

Styret har avholdt 3 styremøter og 3 medlemsmøter.

Det er behandlet 25 saker på styremøtene og 12 saker på medlemsmøtene.

 

Eiendeler

En brudekrone i sølv, ei fele med felekasse, en fane, et trehvitt skap, et brannskap, en kombinert radio/kassett/CD-spiller, en bærbar PC, et nytt dataprogram for regnskap, 36 CD er ”Mine strenger”, 14 CD er ”Spilt inn i all hast…” – gave fra Bjørn Kveen og digitalt kamera med stativ (kjøpt i januar 2006).

Lageret vårt er flyttet fra kjelleren i prestegarden til bua hos Sissel og John Peder Hatten i Liavegen 81.

 

Store arrangement

Trysil-Knut-leken

Trysil-Knut-leken, den fjerde i rekka, ble arrangert 16.-18.september. Det var også i år bra deltagelse. Arrangementet var bygd opp etter samme lest som i de tre første åra og inneholdt tre hovedelementer: tevlinger, konserter og ett seminar.

Tevlinger

Det ble tevlet i 7 grener (lagdans senior, lagspell senior og junior, gruppespell senior og junior, fele senior og junior, torader senior, dans fele senior og halling senior.)

Konserter

Det ble arrangert bare to konserter i forbindelse med årets stevne, da den annonserte skolekonserten “Skattkista hinnes bessmor”, måtte avlyses på grunn av sykdom.  Fredag kveld stilte imidlertid familien Nilssen fra Løten sporty opp med konsert på Trysil-Knut hotell.  Lørdag var det ”Fele-Gurines flatfeleshow”, “Je var så gla je fekk gå på leken”, under ledelse av Else og Inga Myhr.

 

 

Seminar

Det ble i år arrangert bare ett seminar, ”Syng folkesang”, med Solbjørg Tveiten. HF- ung hadde samling under stevnet fredag kveld.

Også i 2011 ble Trysil-Knut-leken et vellykket arrangement som vi fikk positive tilbakemeldinger på.

Det er vedtatt at vi skal arrangere Trysil-Knut-leken også i 2012.

 

Aktiviteter/instruksjon

Øvingskvelder

Øvingene har foregått på tirsdager i Gammelskula.

Voksendansen har vært fra kl 20.00-21.30. Ansvaret for kveldene har vært fordelt på flere. Vi har hatt følgende instruktører: Sissel og John Peder Hatten (runnom), Heidi V. Christensen og Knut Magne Rønningen (reinlendervarianter), Hallstein og Grete Krogsrud,(runddanser) og Kristin Lauritzen og Einar Hyllvang (sangleker)

Vi har hatt to felles øvingskvelder med Østavind, og to øvinger i kirka før deltakelsen i kirkejubileet 27.3.

Barneringen har øvd fra kl 18.00-18.45 og instruktører har vært Veronika Johnsen, Oddmund Myhr, Else Jorunn Fuglaamoen (vår halvår) Knut Magne Rønningen (høst halvår)

 Spelmannslaget har hatt øvinger fra kl 18.45-20.00 Det er Else Jorunn Fuglaamoen som har vært leder for øvingene.

Samspillprosjektet har vært videreført også i 2011. Else Myhr har vært instruktører.

 

Arrangementer

Arrangementer avviklet i 2011:

11.02.              Årsmøte TKDS

16.-18.09.       Trysil-Knut-leken

25.10.              Øvingskveld med inviterte gjester fra Østavind

26.11.              Juledans i Jordet samfunnshus

29.11.              Sesongavslutning for barnepartiet med foreldre og besteforeldre. I tillegg har vi arrangert 8 lørdagsdanser i samarbeid med Trysil2radern.

 

Deltakelse i andre arrangementer/oppmerksomheter:

21.-23. 01.      Spelmannslaget deltok i spelmannsstevne på Tronsvangen, 29.01.              Etterjulsfest Elverum Danselag

12.03.              HF- årsmøte

14.03               Besøk på øvingskveld hos Østavind

27.03.              Deltakelse i jubileumsgudstjenesten i kirka.

30.04.              HF- stevnet i Nord-Odal

14.05.              Informasjon om sang-, spell- og dansetradisjonene for konfirmantene

17.05.              Barnepartiet deltok på festprogrammet

                        For andre gang gikk vi i 17.mai-tog til folkemusikk.

29.6.-3.07.      Landskappleiken i Seljord     

14.08.              Opptreden på Solbakken, arrangement med tema Tradisjonsmusikk

23.10.              Servering av kaffe og kaker i kirka.

23.10.              Ekstraordinært årsmøte i HF

21.11.              Kafferasten på sjukehjemmet

03.12.              Juledans i Østavind, der Spelmannslaget spilte.

 

I 2011 har Else Myhr blitt tildelt Hedmark fylkeskomm. kunstnerstipend,

 og Martin Myhr mottatt den meget høythengende RFF - prisen. Hele Familien Myhr, Oddmund, Liv Marit, Geir, Else, Inga og Peder,  har blitt tildelt Trysil kommunes kulturpris.

 

Jubilanter i 2011

I meldingsåret har følgende medlemmer fått blomsterhilsen på sine åremålsdager:

Ida Mary Støa, 70 år, Halldis Hårdnes Dalåsen, 70 år, Bjørn Brenneng, 60 år, Knut Magne Rønningen, 60 år, Marit B. Brenneng, 50 år, Liv L. Karlsen, 50 år, Nina Bredsdorff, 50 år.

 

Avslutning;

Medlemstallet i 2011 har gått noe ned, og dette skyldes i første rekke at de passive medlemmene ikke har fornyet sitt medlemskap, dette ifølge oppdaterte lister fra FolkOrg.

Ellers er det gledelig med den gode aktiviteten i barnepartiet, dette lover godt for fremtiden. En stor takk til dem som ofrer tid og krefter for å få dette til.

Bekymringen for tiden er at det ikke lengre er så mange som vil være med og vise fram den flotte bygdedansen vår. For noen år siden hadde vi mange par i B. klassa og 4 -5 par i A, dette er nå redusert til ingen i B, og to som er igjen i A. Her trengs det nytenkning for å komme på offensiven igjen. Håpet er at "Bygda Danser" kommer til Hedmark så snart som mulig.

Til bruk for alle medlemmer har vi nå fått spilt over gamle filmer fra VHS format til DVD,

en med S. Trysil runnom, en fra Ljørdalen, to fra N. Trysil, en fra Heggeriset og en med opptak fra landskappleiken i 89.

 

Spelmannslaget vårt står nå foran en spennende tid, med satsningen på et storspellmannslag i Hedmark. Her forventes det at mange av våre blir med for fullt, det vil skape ny giv og inspirasjon. Det er i påvente av dette det sittende styret utsatte å velge ny leder for spelmannslaget, da nåværende trakk seg ved nyttår.

 

De åtte lørdagsdansene vi har hatt i 2011 sammen med Trysil2radern har hatt til dels godt frammøte. En takk til alle som har bidratt med alt fra organisering med kaffe og vafler, til spellmenn. Det vekslende frammøtet har gjort at vi ikke har satt opp faste dager for kommende sesong, men tar det litt mer på sparket, for eks når det blir torgdager og mange folk er i farta.

 

Den fjerde Trysil-Knut-leken ble nok en gang et vellykket arrangement, ”The best game ever”. En stor takk til alle, fra planleggingen i hovedkomiteen og til alle som stilte opp disse tre dagene. Uten all dugnad er ikke dette gjennomførbart. En ekstra takk til medlemmene utenfor vårt nærmiljø som kommer hjem og bidrar slik at vi på vår måte kan ta vare på og føre Trysils stolte tradisjoner videre.

 

At årets kulturpris går til familien Myhr, synes vi er ekstra hyggelig. At alle er eller har vært medlemmer i laget vårt, er også et bevis på at det kulturarbeidet vi driver med, har stor oppmerksomhet i Trysil kommune.

 

Vi feirer årets kulturprisvinnere med en ekstra god middag etter årsmøtet.

 

Til slutt vil styret takke alle medlemmene for den innsatsen hver enkelt legger ned i lagets arbeid og dermed bidrar til å ta vare på og føre videre den kulturarven vi er satt til å forvalte.

 

 

John Peder Hatten (s)     Heidi V. Christensen (s)       Kristin Lauritzen (s)

(leder)                                (nestleder)                                    (sekretær)     

        

 

        Tove Eggen Jota (s)                 Veronika Johnsen (s)

       (kasserer)                                        (styremedlem)

 

___________________________________________J.P.

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING FOR TRYSIL-KNUT DANS- OG SPELMANNSLAG 2010

  

Styret

Styret har i meldingsåret bestått av følgende:

Leder:             John Peder Hatten

Sekretær:        Kristin Lauritzen

Kasserer:         Tove Eggen Jota

Styremedlem: Veronika Johnsen

Styremedlem: Heidi Vinther Christensen

1. vara medlem: Berit Nysæter

2. vara medlem: Cimo Schmidt

 

Revisorer har vært Hans Nor og Reidar Støa.

 

 

Medlemmer

Etter listene høsten 2010 har laget 76 medlemmer, 58 voksne og 18 barn/ ungdom.

(Tallene for 2009 var 54 voksne og 7 barn/ ungdom)

Styret har avholdt 7 styremøter og 3 medlemsmøter.

Det er behandlet 53 saker på styremøtene og 19 saker på medlemsmøtene.

 

 

Eiendeler

En brudekrone i sølv, ei fele med felekasse, en fane, et trehvitt skap, en brannskap, en kombinert radio/kassett/CD-spiller, en bærbar PC, et nytt dataprogram for regnskap, 29 CD-er ”Mine strenger”, 26 CD-er ”Spilt inn i all hast…” – gave fra Bjørn Kveen og digitalt kamera

med stativ (kjøpt i januar 2006).

 

 

Store arrangement

Trysil-Knut-leken

Trysil-Knut-leken, den tredje i rekka, ble arrangert 17.-19.september. Det var i år 205 deltakere i alt. Arrangementet var bygd opp etter samme lest som i de to første åra og inneholdt tre hovedelementer: tevlinger, konserter og ett seminar.

Tevlinger

Det ble tevlet i 9 grener (lagdans senior, lagspell senior og junior, gruppespell senior og junior, fele senior og junior, torader senior og junior, dans fele senior, sang senior og junior, lagsang, halling senior og junior)

Konserter

Det ble arrangert tre konserter i forbindelse med stevnet. Fredag formiddag startet vi med skolekonsert ved elever fra folkemusikklinja ved Vinstra videregående skole. Fredag kveld var det kirkekonsert, ”Marias Song”, med Sinikka Langeland, Lars Anders Tomter og Kåre Nordstoga.  Lørdag var det ”Fele-Gurines flatfeleshow” under ledelse av Else og Inga Myhr.

Seminar

Det ble i år arrangert bare ett seminar, ”Syng folkesang”, med Sinikka Langeland.

Også i 2010 ble Trysil-Knut-leken et vellykket arrangement som vi fikk positive tilbakemeldinger på.

Det er vedtatt at vi skal arrangere Trysil-Knut- leken også i 2011.

 

Aktiviteter/instruksjon

Øvingskvelder

Øvingene har foregått på tirsdager i Gammelskula.

Voksendansen har vært fra kl 20.00-21.30. Ansvaret for kveldene har vært fordelt på flere. Vi har hatt følgende instruktører: Sissel og John Peder Hatten (runnom), Eli og Gunnar Neby (bakmes), Heidi V. Christensen og Knut Magne Rønningen (les Lanciers), Hallstein og Grete Krogsrud,(runddanser) og Kristin Lauritzen og Einar Hyllvang (sangleker)

Vi har hatt felles øvingskvelder med Østavind, også i forbindelse med felles tur til Bjerringbro.

Barneringen har øvd fra kl 18.00-18.45 og instruktører har vært Veronika Johnsen, Oddmund Myhr og Else Jorunn Fuglaamoen.

Det nyoppretta Spelmannslaget har hatt øvinger fra kl 18.45-20.00 Det er Else Jorunn Fuglaamoen som er lagets første leder.

Samspillprosjektet har vært videreført også i 2010. Else og Inga Myhr har vært instruktører.

 

 

Arrangementer

Arrangementer avviklet i 2010:

09.02.           Årsmøte TKDS

27.04.           Sesongavslutning, hyggekveld med pizza sammen med 2radern

17.-19.09.     Trysil-Knut-leken

26.10.           Runnom kveld med inviterte gjester

27.11.           Juledans i Jordet samfunnshus

07.12.           Sesongavslutning for barnepartiet med foreldre og besteforeldre

I tillegg har vi arrangert 10 lørdagsdanser i samarbeid med Trysil2radern.

 

Deltakelse i andre arrangementer/oppmerksomheter

30.01.         Etterjulsfest Elverum Danselag

08.02.         Besøk på øvingskveld hos Østavind

11.-14.03.   Tur til Bjerringbostevnet sammen med Østavind

18.03.         Runnomforedrag i Jordet med John Peder og Sissel Hatten

28.03.         Dans og spell på Husets kafé i anledning Egil Lunds 90-årsdag.

24.04.         HF- stevnet på Hamar

17.05.         Barnepartiet deltok på festprogrammet

                   For første gang gikk vi i 17.mai-tog til folkemusikk, to toradere og ei fele!

Uke 25                   Landskappleiken på Voss

04.07.         Opptreden på Solbakken, arrangement med tema Tradisjonsmusikk

04.12.         Juledans i Østavind

15.12.         Viser fram Trysilkultur til asylsøkere i arr. av Birthe Øverby

 

 

 

Jubilanter

I meldingsåret har følgende medlemmer fått blomsterhilsen på sine åremålsdager: Egil Lund 90 år den 09.04., Marit Selsjord 60 år den 07.05., Else Jorunn Fuglaamoen 50 år den 08.08. og Martin Myhr 50 år den 31.12.

 

 

Avslutning

I meldingsåret 2010 har vi hatt en meget gledelig utvikling med at vi har fått 7 nye medlemmer. Det har over flere år vært et sterkt ønske om nye medlemmer i laget, og når de endelig kommer, er det til stor glede for oss alle. En stor takk også til dem som ofrer tid og krefter på barnearbeidet. For å kunne bygge laget videre og lykkes i fremtiden, ligger nøkkelen her. Når det gjelder deltagelsen på landskappleiken, så er Runnom fra N. Trysil med i bygdedansfinalen for andre året på rad, og dette er ganske så oppsiktsvekkende. Mange av våre medlemmer er flinke til å delta og oppnår respektable resultater. Anne Marit Jota ble kåret til landets beste dansespelmann! I lagdans kom vi i år på en imponerende tredjeplass, og vi må være stolte over å være det tredje beste laget i landet!

 

At vi lykkes så godt med oppstartingen av et nytt spelmannslag, er ekstra hyggelig. Nå er vi et mer komplett lag med både Dans og Spel.

Samarbeidet med Trysil 2radern om lørdagsdansen i gammelskula ser ut til å ha gått seg til og bare fortsetter videre. En ekstra takk til den som organiserer, og dem som bidrar på kjøkkenet med vafler og kaffekoking, og dermed penger i kassa.

Samspilltilbudet til unge felespillere i Trysil fortsetter, og har en nokså god oppslutning.

 

Det tredje året med Trysil-Knut-leken vart det året da vi endelig kunne vise til et overskudd av en viss betydning. Dette takket være all den dugnaden og alt det gratis arbeidet som blir lagt ned. Dette gir resultater på sikt. Den bærende faktor i stevnet er deltagelsen i tevlingene, og den har økt fra år til år. Vi både håper og tror at denne trenden holder seg. Når det gjelder konserter og seminarer, har vi noen flere utfordringer. Laget vårt er heldig som også har mange medlemmer utenfor vårt nærmiljø, som kommer hjem og bidrar i gjennomføringen av Trysil-Knut-leken. Det setter vi stor pris på. Dette er medlemmer som er gode ambassadører, og som også ivaretar og formidler de lokale tradisjonene der de er.

 

Til slutt vil styret takke alle medlemmene for den innsatsen hver enkelt legger ned i lagets arbeid, og dermed bidrar til å ta vare på og føre videre den kulturarven vi er satt til å forvalte.

 

 

 

       

 

John Peder Hatten (s)    Heidi V. Christensen (s)         Kristin Lauritzen (s)

       (leder)                            (nestleder)                             (sekretær)

 

 

     Tove Eggen Jota (s)                                  Veronika Johnsen (s)

              (kasserer)                                             (styremedlem)

 


 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Trysil-Knut Dans og Spelemannslag 2012

Leder;            Else Myhr

Nestleder;      Veronika Johnsen

Sekretær;       Torill Gullichsen

Kasserer;       Heidi V. Christensen

Styremedlem; Magne Trondsen

 

Lagets e-postadresse; leder@trysilknut.com